چگونه با پاورپوینت ویدیوی آموزشی ایجاد کنیم؟

بخش اول: شروع ضبط ویدیو با پاورپوینت (2016/2019)

 

بخش دوم: قلم دیجیتال و فرمول نویسی

 

بخش سوم: فشرده سازی